Vaccineren en homeopathie


VaccinatietHet lijkt zo eenvoudig, een prikje en we worden niet meer ziek. In de jaren 50 is men in Nederland begonnen met de invoering van vaccinaties tegen een aantal ziektes, te weten Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Polio. Inmiddels zijn daar ook de BMR (Bof/ Mazelen/ Rode Hond), HIB (Haemophilus Influenzae Type b), Meningokok, Pneumokok, Hepatitis B en HPV bijgekomen. Meer vaccinaties zullen de komende jaren volgen. In Nederland is vaccineren niet verplicht en kan elke ouder zelf bepalen of, wanneer en welke vaccinatie het kind krijgt.

Steeds meer ouders vragen zich af of vaccineren zinvol is en wat de mogelijke nadelige effecten op korte en lange termijn kunnen zijn. Daarnaast maakt het beperkende schema waarbinnen vaccinaties vergoed worden (zie website RIVM) het moeilijker voor ouders een eigen keuze te maken.

De NVKP, Nederlands Vereniging Kritisch Prikken is in 1994 door een aantal mensen opgericht om ouders/ verzorgers/ belangstellenden te informeren over vaccineren en de mogelijke schadelijke gevolgen.

Klachten die mogelijk te maken hebben met vaccineren; terugkerende verkoudheden, oorontstekingen, stuipen, slaapproblemen, ontwikkelingsstagnatie en gedragsproblemen.

In de praktijk behandel ik kinderen met klachten na een vaccinatie, begeleid ik het vaccineren homeopathisch en geef ik voorlichting over gezondheid, kinderziektes en vaccinaties. Voor uitgebreidere informatie verwijs ik naar de website van de NVKP, Nederlands Vereniging Kritisch Prikken.

Wilt u meer lezen dan is het boek Ziektes en Vaccins, nader bekeken van de NVKP een aanrader.