Klassieke Homeopathie

KlasiekeHomeopathiePlaatjeHahnemannHomeopathie is een geneeswijze waarbij de gehele mens behandeld wordt uitgaande van het zelfgenezende vermogen. Elk mens is uniek en behoeft een individuele benadering en behandeling. In het gesprek met een homeopaat wordt een zo compleet mogelijk beeld gevormd van de klachten en het karakter van de cliënt. Op basis van dat beeld wordt een middel gezocht wat past bij de klachten en het karakter van de cliënt.

Behandeling
Voor een behandeling bij een homeopaat is geen verwijzing nodig en vele verzekeringen vergoeden de consulten geheel of gedeeltelijk.
Een eerste consult bij een homeopaat duurt meestal een uur. Tijdens dit consult wil de homeopaat samen met de cliënt een beeld krijgen van de bestaande klachten. Soms kan de cliënt zich verbazen over de vragen die de homeopaat stelt. 

Middelen
De middelen die een homeopaat gebruikt kunnen gemaakt zijn van plantaardig, mineraal of dierlijk materiaal. Daarnaast worden er ook middelen gebruikt die van medicijnen, chemische substanties en/of ziektemateriaal zijn gemaakt.
Middelen worden getest op mensen, zijn indien goed gebruikt niet onderdrukkend, verslavend en/of schadelijk en relatief goedkoop.

Termen
Homeopaten gebruiken tijdens een consult een aantal termen welke uitleg behoeven.

1. Acute ondersteuning 
Hier gaat het er om zo snel mogelijk zoveel mogelijk informatie te krijgen over een plotselinge gebeurtenis (valpartij, schrik) of ziekte (keelontsteking) om binnen een korte tijd een passend middel in te zetten.

2. Constitutiebehandeling
Hierbij gaat het erom een beeld te krijgen van een cliënt waarom hij/zij nu juist die klachten heeft. Veel mensen hebben wel eens last van hoofdpijn maar symptomen, gedragingen en oorzaak zijn voor elke cliënt uniek.

3. Verergering
Bij het innemen van een homeopatisch middel komt het soms voor dat klachten verergeren of oude klachten terugkomen. Dit is zeker niet altijd het geval!

Voor een homeopaat is dit vaak een teken dat het organisme van de cliënt bezig is beter te worden. Belangrijk is dat de cliënt alle veranderingen bespreekt met de homeopaat.

4. Reactie
Sommige mensen reageren heel snel en heftig op een middel, anderen reageren langzaam en mild. Beide zijn reacties die passen bij die cliënt en het gegeven middel. Van een acuut gegeven middel na bijvoorbeeld een kneuzing mag een snelle duidelijke reactie verwacht worden passend bij de gebeurtenis.

5. Dosering
Homeopatische middelen kennen meerdere sterktes die worden aangegeven met de letters D, C en LM. Deze letters verwijzen naar de manier waarop en hoe vaak een middel verdund en geschud is. De D staat voor een verdunning met 100 druppels, de C voor 1000 druppels en de LM voor deels verdunnen zonder ook te schudden.

6. Hoeveelheid
Van de reguliere geneeskunde zijn wij gewend veel en lang te moeten slikken. In de homeopathie gaat men er echter van uit dat als een kleine prikkel werkt het onnodig is meer en/of langer een middel te gebruiken.

7. Middelinname
Het innemen van een middel kan op meerdere manieren en hangt af van de cliënt, de klacht en het middel.