Tropen en homeopathie

TropenGlobeReizen zit de gemiddelde Nederlander van oudsher in het bloed. Waar je op deze aarde ook heen gaat, overal kom je Nederlanders tegen. Reizen is mooi en verrijkt ons. Maar tegelijkertijd brengt reizen ook klachten met zich mee.
Mensen die goed voorbereid en beschermd op reis willen gaan zonder gebruik te maken van vaccinaties (mits verplicht) en medicijnen met mogelijke bijwerkingen kunnen bij mij terecht voor een tropenconsult.

Tijdens het consult bespreek ik met de cliënt de gezondheidstoestand van nu, de mogelijke problemen in het te bezoeken land en geef ik algemene adviezen over de tropen.

De cliënt krijgt een op hem/haar en het land afgestemd setje mee met homeopatische middelen. Terugkoppeling van de ervaringen na terugkomst stel ik op prijs.